SP8                                        PG1

Ścieżka powrotu

Powiadom szkołę - powiadom@sp8bialystok.pl

rada rodziców sp

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 8

Przewodniczący - Antoni Korzeniecki
Zastępca przewodniczącego –Jerzy Osipiuk
Sekretarz – Katarzyna Żuk

 

Komisja Rewizyjna
Ewa Grzegorczyk

Joanna Łukaszewicz

Julitta Woźniuk

 

 

UWAGA !!!

Istnieje możliwość wpłaty na Radę Rodziców w kwocie 40 zł za semestr (od rodziny), wpłaty na ksero w kwocie 10 zł za semestr, wpłaty na potrzeby świetlicy 30 zł za semestr na rachunek bankowy:
08 8099 0004 0015 4884 3000 0010
W treści przelewu należy podać informacje: wpłata na Radę Rodziców bądź ksero, imię i nazwisko dziecka, szkoła (SP8), klasa.