Rekrutacja do klas pierwszych

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 8 w Białymstoku
- lista kandydatów przyjętych
- lista kandydatów nieprzyjętych