STYPENDIUM SZKOLNE-2019/2020

Z dniem 1 sierpnia 2019r. weszła w życie Uchwała Nr XI/155/19 Rady Miasta Białegostoku w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku.

W związku z uchwałą przyjmowaniem wniosków i rozliczaniem stypendium szkolnego i zasiłków szkolnych zajmuje się MOPR. Wnioski o stypendium szkolne przyjmowane są do 15 września 2019 roku przez Zespoły Pracowników Socjalnych MOPR
Szczegółowe informacje dotyczące warunków oraz terminów składania wniosków o stypendia szkolne i zasiłki szkolne na rok szkolny 2019/2020 są umieszczone na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku www.mopr.bialystok.pl.